onsdag 28 augusti 2013

Nya skriverier om bluffbolag inom företagsvärderingsbranschen

Som tidigare skrivit i bland annat denna artikel, så finns det några oseriösa aktörer inom företagsvärderingsbranschen. Det är extremt tråkigt att läsa om, t.ex. i Dagens Industri den 28 augusti 2013 under rubriken "Bluffbolag hittar nya sätt att luras" eftersom det drabbar hela branschen. Som jag förstår det är det framförallt en aktör det handlar om, i vart fall finns det endast en aktör med på Svensk Varningslista vilket kan ses på följande fyra länkar: länk 1, länk 2, länk 3 och länk 4. Jag har själv ingen erfarenhet av Calculate Företagsvärdering och vet inte om det stämmer. Men jag blir glad att jag inte hittar andra aktörer när jag söker på varningslistorna respektive google.

Artikeln i Dagens Industri, som finns inklippt som bild nedan skriver även "Företagen utger sig för att kunna räkna ut ett bolags värde utifrån en matematisk formel." Ingen seriös företagsvärderare kan helt standardisera en värdering utifrån en formel. Jag håller med, det går inte och det krävs alltid handpåläggning i form av olika inputs och justeringar för att värdet skall bli rättvisande. Sen stämmer det nog att formeln som sådan alltid är samma... För det är ju formeln i en DCF modell!

I artikeln belyser journalisten även att värderingen som levereras kan vara helt uppåt väggarna. Detta stämmer säkert, jag vet inte för jag har själv inte mottagit någon värdering av dessa företag. Men företagsvärdering är heller ingen exakt vetenskap så det är svårt att argumentera för att den är felaktig utan att ha sett värderingsrapporterna. Värderingar kan skilja sig åt i båda riktningar eftersom det inte är någon exakt vetenskap. Även om ett företag kanske bara teoretiskt är värt 3 Mkr så kanske folk likväl antingen kan vara villiga att betala 6 Mkr eller kanske inget alls (läs mer här om skillnad värde och pris vid företagsvärdering).

Går det alltför snabbt för en företagsvärderare, är inte ordentligt tid nedlagd på värderingen! Dagens Industri skriver att "om man vill ha en riktig värdering är det kanske bättre att vända sig till ett stort etablerat företag där man får en trovärdig värdering, även om det blir dyrare". Håller absolut med i detta, frågan är dock vilka resurser man har till sitt förfogande...

Man kan t.ex. läsa i denna artikel varför det skiljer sig mellan olika företagsvärderingar. För mig verkar det finnas två trovärdiga aktörer inom lågprissegmentet, den ena ägs av UC och gör reklam på denna blogg. När det gäller större värderingar som artikeln nämner, så tänker nog skribenten på aktörer såsom t.ex. KPMG, PWC och liknande. Vad en företagsvärdering kostar kan man läsa mer om här.

Vad är dina erfarenheter? Kommentera gärna nedan.måndag 19 augusti 2013

Klarnas värdering – en historisk överblick

Klarna är en svensk framgångssaga som verkligen slagit igenom såväl finansiellt som på den internationella marknaden. Att medierna har valt att fokusera på dess fantastiska värdeutveckling är inte konstigt eftersom den varit helt enastående!

Klarna-sagan innehåller även många godbitar som medier gillar att skriva om, såsom t.ex. unga och framgångsrika handelsstudenter, välrenommerade ägare såsom t.ex. Niklas Zennström via Atomico samt att Klarna faktiskt har en betalningslösning som är både bättre (högre konverteringsgrad av kunder) och enklare.

En annan anledning är att informationen om företagets värde, till skillnad från många andra onoterade bolag, finns tillgänglig via årsredovisningar och pressreleaser från investmentbolagen Öresund och Creades, som äger sina aktier genom Anralk Holding.

Nu kan vi i dagarna läsa att den senaste transaktionen som har gjorts offentligt värderar Klarna till drygt 8 mdr. Det är inte illa pinkat för ett företag som startades 2005…


Värdeutveckling Klarna

Källa: Årsredovisningar, pressreleaser

Finansiell information

Värdet på Klarna säger inte så mycket om man inte kan relatera det till något. Är Klarna över eller undervärderat? En snabb titt på finansiell data visar att värdet på Klarna är högt, mycket högt. I vart fall indikerar värdet att investerare tror mycket positivt om Klarnas framtid, något som mycket väl kan stämma – men det är en bit kvar.

I tabellen nedan har jag antagit att nettoskulden är lika med noll samt utgått från Klarna Holding AB:s siffror.Om man utgår från att ovan siffror stämmer så är Klarnas värdering extremt hög P/E-tal på 340x. Svagheter i ovan presenterade data är bland annat att jag inte vet om siffrorna är för hela Klarna – finns t.ex. bolag utomlands som inte konsolideras (troligen inte)? Jag har heller inte tillgång till någon prognos för 2013, vilket investerare som köper Klarna-aktier till ovan värdering säkerligen har tillgång till. 

Därutöver så fokuserar Klarna endast idag på att bygga position och lönsamheten är sekundär vilket gör att multiplar på EBIT och årets resultat i dagsläget är tämligen ointressanta för en långsiktig investerare…

Det går att skriva en hel del om detta, med inlägget ville jag främst visa värdeutvecklingen på Klarna som är enastående. Om det blir en bra affär eller inte för de som köper aktier till en värdering på 8,2 mdr på 100% av Klarna till en EV/Sales multipel om 7x på föregående års intäkter, det får framtiden utröna!

onsdag 14 augusti 2013

Snart mer inom företagsvärdering och aktievärdering

Nu har sommaruppehållet varat lite väl länge, ber om ursäkt för detta och lovar att det snart kommer mer intressanta artiklar inom företagsvärdering och aktievärdering!

Intressant i sammanhanget, och i diskussioner jag varit inblandad i under sommaren så är det faktiskt ett flertal personer som inte direkt ser att aktievärdering och företagsvärdering är samma sak. På min blogg har jag valt att använda termen företagsvärdering, trots att det faktiskt är samma sak. Så håll utkik efter intressanta artiklar framöver - listan på önskeinlägg som jag skrivit ned är lång och som kommer att betas av i en jämn ström! Kommentera gärna era önskemål nedan inom temat (helst inte bolagsspecifika värderingar).

/Evert

fredag 28 juni 2013

Adeqvat Företagsvärdering förvärvas av UC

Den 26 juni 2013 hände något unikt inom företagsvärderings-Sverige. En av de allra största aktörerna Upplysningscentralen (UC) som ägs av de svenska storbankerna, förvärvade det lilla företaget Adeqvat Företagsvärdering AB.

Enligt UC:s pressrelease får UC genom förvärvet  tillgång till stor kompetens inom företagsvärdering och ett avancerat verktyg för bearbetning av finansiell data. Samtidigt anser UC att de kompletterar och stärker befintligt erbjudande till företagskunder inom sina olika målgrupper. 

"Tillsammans med UC:s kompetens inom affärs- och kreditinformation kan vi nu skapa attraktiva tjänster inom företagsvärdering säger UC:s koncernchef Anders Hugosson."

Att det sker något nu inom branschen är inte speciellt förvånande. Branschen karaktäriseras av hög konkurrens, många nyetableringar med prispress som följd. Samtidigt brottas branschen av oseriösa aktörer såsom t.ex. Calculate Företagsvärdering som har blivit uppsatt på Svensk Handels Varningslista, går även att läsa mer här.

Att UC står bakom Adeqvat gör att det hela blir än mer seriöst, och min bedömning är att övriga aktörer kommer att behöva se upp för UC:s framfart.

tisdag 18 juni 2013

Utförsäljning av Stockholms landstings vårdcentraler ifrågasätts

Vrakpriser och brottsutredningar. Moderaterna backar efter kritiken i spåren av försäljningar av vård- och skolverksamhet i framför allt Stockholmsregionen, skriver Svenska Dagbladet.

Vad som menas är en närmre granskning av försäljningen som landstinget gjorde av Serafen, SvD skriver:

Vårdcentralen Serafen i huvudstaden såldes 2007 till läkarna som i sin tur sålde verksamheten vidare till riskkapitalister till mångdubbelt högre pris - en affär som blev föremål för en brottsutredning. Dessutom har flera hemtjänster och förskolor knoppats av till privata bolag, till priser som kraftigt har ifrågasatts som på tok för billiga.

Låt oss backa bandet. Jag vet inte hur landstingets försäljningsprocess gick till, men jag kan gissa att de inte la ned alltför mycket jobb på att hitta några andra köpare än just personalen. Detta gjorde säkerligen att priset blev på tok för lågt. Men det är svårt att veta exakt!

Med facit i hand listar jag här några faktorer som de borde ha tagit hänsyn till vid sin försäljning:

  1. De borde givetvis gjort en företagsvärdering innan, kostar inte många tusenlappar (4.295 kr av denna aktör).
  2. De borde ha försökt hitta fler möjliga köpare innan de sålde verksamheten (det finns massor av potentiella budgivare inom sjukvård (Aleris, Carema, Praktikertjänst mfl).
  3. De borde ha skrivit ett avtal som tagit hänsyn till en framtida försäljningsvinst (så att de hade fått del av en eventuell uppsida).
Det finns säkerligen fler saker de borde ha gjort än ovan nämnda. Men några av ovan punkter är ganska så starka argument.

Jag är av den politiska åsikten att landstinget inte ska äga alla vårdcentraler (varför är de den bästa ägaren?) och alltså borde sälja ut så som de har gjort. Men för att inte hamna i en politisk diskussion så vill jag även diskutera utifrån att priset kanske var rätt (även om det inte var så i detta fall)?

Om man tittar på nedan diagram, som är för Läkarmottagningen Riddarfjärden AB, som är moderbolag till Serafen Företag Kommanditbolag samt Läkarmottagningen Riddarfjärden Kommanditbolag. Så kan man se att förvärvspriset troligen baserades på utfall 2004-2006.


Vad som sen skedde är (är min gissning och bedömning) att läkarna nu plötsligt hade incitament till att vinstmaximera, ta emot fler besök/patienter, skära i onödiga kostnader osv. Detta höjde givetvis vinsten avsevärt från mycket låga nivåer till höga nivåer. Om de t.ex. hade samlade vinster på cirka 3 Mkr för åren 2004-2006, så var det detta pris som de anställda fick betala (alltså implicit 3 ggr årsvinsten). Därefter höjdes årsvinsten betydligt till cirka 21 Mkr för 2010-2012 (ackumulerat). Förutom att vinsterna har ökat är min bedömning att det även skedde en prisstegring för dessa verksamhetstyper under samma period (något landstinget inte kan ha vetat om då), från kanske 3 ggr årsvinsten till i alla fall 5-8 ggr. Därav prisskillnaden från 3 Mkr och uppåt!

Det finns några ifs and buts ovan. Jag är inte säker på att det är ovan siffror som är Serafen, men oavsett är min bedömning att det är såhär det också har gått till. Landstinget som ägare kunde inte själva skrapa fram vinsterna. Att värdet stiger på företaget när de nya ägarna (läkarna) tar över är i detta fall naturligt.

torsdag 25 april 2013

Skillnaden mellan värde och pris vid en företagsvärdering

Jag har under senare tid, dels sett en hel del artiklar inom ämnet på nätet, dels även fått en hel del frågor kring detta av bekanta. Därför vill jag nu skriva min kortfattade förklaring till skillnden mellan värde och pris vid en företagsvärdering.

Vad man bör komma ihåg när det gäller företagsvärdering är att pris och värde är två helt olika saker. Värdet är en kvalificerad bedömning av ett företags värde – mellan kunniga oberoende parter som inte är tvingade till att köpa företaget. Avvikelser kan bero på, synergier, förhandlingsskicklighet, konkurrenssituation. Pris är resultatet av en förhandling mellan två parter.

fredag 22 februari 2013

Varför kan det skilja sig mellan olika företagsvärderingar?


Det kan skilja sig ganska markant mellan olika företagsvärderingar då företagsvärdering inte är någon exakt vetenskap, snarare en konstart. Emellertid brukar värderingar ofta hamna inom liknande intervall då de flesta har gått i samma skola och läst samma litteratur. Värdet ligger dock i betraktarens ögon.

Ett värdeintervall räknas fram genom avancerade modeller som är baserade på antaganden om t.ex. företagets framtid, risknivå, investeringsbehov osv. Genom att ändra i t.ex. risknivån (WACC) som en investering kräver så ändras även företagets värde upp eller ned. Om man t.ex. kraftigt ökar det framtida investeringsbehovet minskar det framtida fria kassaflödet vilket sänker ett företags värde osv.

Genom att ändra i olika antaganden kan en värdering ändras alltifrån litegrann till astronomiskt mycket. Vid framräknandet av ett företags värde används avancerade modeller som oftast bygger på upp till tio års prognoser. Vid slutet av denna period räknas det fram ett slutvärde. Detta slutvärde (evighetsvärde, eng. perpetuity value) brukar normalt uppgå till cirka 60% av det framräknade bolagets slutliga värde. Beroende på vilka antaganden man gör ”in i evigheten” så kan detta värde ändras markant. Jämför t.ex. en EBITDA marginal om 5% respektive 15%, eller en evig tillväxt om 5% respektive 1,5%.