måndag 19 augusti 2013

Klarnas värdering – en historisk överblick

Klarna är en svensk framgångssaga som verkligen slagit igenom såväl finansiellt som på den internationella marknaden. Att medierna har valt att fokusera på dess fantastiska värdeutveckling är inte konstigt eftersom den varit helt enastående!

Klarna-sagan innehåller även många godbitar som medier gillar att skriva om, såsom t.ex. unga och framgångsrika handelsstudenter, välrenommerade ägare såsom t.ex. Niklas Zennström via Atomico samt att Klarna faktiskt har en betalningslösning som är både bättre (högre konverteringsgrad av kunder) och enklare.

En annan anledning är att informationen om företagets värde, till skillnad från många andra onoterade bolag, finns tillgänglig via årsredovisningar och pressreleaser från investmentbolagen Öresund och Creades, som äger sina aktier genom Anralk Holding.

Nu kan vi i dagarna läsa att den senaste transaktionen som har gjorts offentligt värderar Klarna till drygt 8 mdr. Det är inte illa pinkat för ett företag som startades 2005…


Värdeutveckling Klarna

Källa: Årsredovisningar, pressreleaser

Finansiell information

Värdet på Klarna säger inte så mycket om man inte kan relatera det till något. Är Klarna över eller undervärderat? En snabb titt på finansiell data visar att värdet på Klarna är högt, mycket högt. I vart fall indikerar värdet att investerare tror mycket positivt om Klarnas framtid, något som mycket väl kan stämma – men det är en bit kvar.

I tabellen nedan har jag antagit att nettoskulden är lika med noll samt utgått från Klarna Holding AB:s siffror.Om man utgår från att ovan siffror stämmer så är Klarnas värdering extremt hög P/E-tal på 340x. Svagheter i ovan presenterade data är bland annat att jag inte vet om siffrorna är för hela Klarna – finns t.ex. bolag utomlands som inte konsolideras (troligen inte)? Jag har heller inte tillgång till någon prognos för 2013, vilket investerare som köper Klarna-aktier till ovan värdering säkerligen har tillgång till. 

Därutöver så fokuserar Klarna endast idag på att bygga position och lönsamheten är sekundär vilket gör att multiplar på EBIT och årets resultat i dagsläget är tämligen ointressanta för en långsiktig investerare…

Det går att skriva en hel del om detta, med inlägget ville jag främst visa värdeutvecklingen på Klarna som är enastående. Om det blir en bra affär eller inte för de som köper aktier till en värdering på 8,2 mdr på 100% av Klarna till en EV/Sales multipel om 7x på föregående års intäkter, det får framtiden utröna!

1 kommentar:

  1. Kort men bra inlägg om ett av Creades mer spännande innehav. Jag har funderat på Creades men inte prioriterat det under en längre tid och det är kul att se hur värderingen ser ut på Klarna.

    Personligen gillar jag P/S tal som mått på tillväxtföretag eftersom jag då kan räkna på hur många år med befintlig tillväxt som krävs för att nå P/S mellan 0,5 och 2 vilket brukar vara där majoriteten av alla bolag hamnar.

    SvaraRadera