onsdag 28 augusti 2013

Nya skriverier om bluffbolag inom företagsvärderingsbranschen

Som tidigare skrivit i bland annat denna artikel, så finns det några oseriösa aktörer inom företagsvärderingsbranschen. Det är extremt tråkigt att läsa om, t.ex. i Dagens Industri den 28 augusti 2013 under rubriken "Bluffbolag hittar nya sätt att luras" eftersom det drabbar hela branschen. Som jag förstår det är det framförallt en aktör det handlar om, i vart fall finns det endast en aktör med på Svensk Varningslista vilket kan ses på följande fyra länkar: länk 1, länk 2, länk 3 och länk 4. Jag har själv ingen erfarenhet av Calculate Företagsvärdering och vet inte om det stämmer. Men jag blir glad att jag inte hittar andra aktörer när jag söker på varningslistorna respektive google.

Artikeln i Dagens Industri, som finns inklippt som bild nedan skriver även "Företagen utger sig för att kunna räkna ut ett bolags värde utifrån en matematisk formel." Ingen seriös företagsvärderare kan helt standardisera en värdering utifrån en formel. Jag håller med, det går inte och det krävs alltid handpåläggning i form av olika inputs och justeringar för att värdet skall bli rättvisande. Sen stämmer det nog att formeln som sådan alltid är samma... För det är ju formeln i en DCF modell!

I artikeln belyser journalisten även att värderingen som levereras kan vara helt uppåt väggarna. Detta stämmer säkert, jag vet inte för jag har själv inte mottagit någon värdering av dessa företag. Men företagsvärdering är heller ingen exakt vetenskap så det är svårt att argumentera för att den är felaktig utan att ha sett värderingsrapporterna. Värderingar kan skilja sig åt i båda riktningar eftersom det inte är någon exakt vetenskap. Även om ett företag kanske bara teoretiskt är värt 3 Mkr så kanske folk likväl antingen kan vara villiga att betala 6 Mkr eller kanske inget alls (läs mer här om skillnad värde och pris vid företagsvärdering).

Går det alltför snabbt för en företagsvärderare, är inte ordentligt tid nedlagd på värderingen! Dagens Industri skriver att "om man vill ha en riktig värdering är det kanske bättre att vända sig till ett stort etablerat företag där man får en trovärdig värdering, även om det blir dyrare". Håller absolut med i detta, frågan är dock vilka resurser man har till sitt förfogande...

Man kan t.ex. läsa i denna artikel varför det skiljer sig mellan olika företagsvärderingar. För mig verkar det finnas två trovärdiga aktörer inom lågprissegmentet, den ena ägs av UC och gör reklam på denna blogg. När det gäller större värderingar som artikeln nämner, så tänker nog skribenten på aktörer såsom t.ex. KPMG, PWC och liknande. Vad en företagsvärdering kostar kan man läsa mer om här.

Vad är dina erfarenheter? Kommentera gärna nedan.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar