söndag 30 december 2012

Vad finns det för olika sätt att räkna fram ett företags värde på?


Det finns en mängd olika ansatser till att värdera företag på. Det går även trender i värderingsmetodik. Under it-yran var det ”bara” försäljning som gällde eller antalet konsulter som värderingen byggde på. Idag är det mer vad som blir kvar på sista raden som är relevant (oftast). Fokus är på fundamental värderingsmetodik, men vissa bolags värdering bygger mer på spekulation, förhoppningar och bubblor.

Den mest förekommande metoden är en så kallad kassaflödesvärdering (DCF-värdering). Bygger på riskjusterade framtida kassaflöden.

En annan metod som används är genom att titta på andra affärer som är gjorda inom sin bransch (transaktionsvärdering). Alltså att applicera multiplar som använts vid en liknande transaktion på det egna bolagets karaktäristiska. T.ex. i förhållande till omsättning, rörelseresultat eller årets resultat (även i förhållande till t.ex. anläggningstillgångar osv.).

En annan mycket förekommande värderingsmetod är att jämföra mot noterade bolag (nyckeltalsvärdering) och justera med en storlekspremie gentemot bolaget man vill värdera.
Det finns olika varianter av de ovan nämnda, som heter olika ”fräckt” såsom t.ex. avkastningsvärdering, tillgångsvärdering, substansvärdering osv.

En sida som listar olika sätt att värdera företag på är foretagsvardering.org som pedagogiskt går igenom olika värderingsmetodiker med välarbetade guider (väl värt en titt).

Jag läste förresten om ovan tjänst (att värdera företag online) genom detta blogginlägg om att värdera företag.