fredag 22 februari 2013

Varför kan det skilja sig mellan olika företagsvärderingar?


Det kan skilja sig ganska markant mellan olika företagsvärderingar då företagsvärdering inte är någon exakt vetenskap, snarare en konstart. Emellertid brukar värderingar ofta hamna inom liknande intervall då de flesta har gått i samma skola och läst samma litteratur. Värdet ligger dock i betraktarens ögon.

Ett värdeintervall räknas fram genom avancerade modeller som är baserade på antaganden om t.ex. företagets framtid, risknivå, investeringsbehov osv. Genom att ändra i t.ex. risknivån (WACC) som en investering kräver så ändras även företagets värde upp eller ned. Om man t.ex. kraftigt ökar det framtida investeringsbehovet minskar det framtida fria kassaflödet vilket sänker ett företags värde osv.

Genom att ändra i olika antaganden kan en värdering ändras alltifrån litegrann till astronomiskt mycket. Vid framräknandet av ett företags värde används avancerade modeller som oftast bygger på upp till tio års prognoser. Vid slutet av denna period räknas det fram ett slutvärde. Detta slutvärde (evighetsvärde, eng. perpetuity value) brukar normalt uppgå till cirka 60% av det framräknade bolagets slutliga värde. Beroende på vilka antaganden man gör ”in i evigheten” så kan detta värde ändras markant. Jämför t.ex. en EBITDA marginal om 5% respektive 15%, eller en evig tillväxt om 5% respektive 1,5%.