onsdag 28 augusti 2013

Nya skriverier om bluffbolag inom företagsvärderingsbranschen

Som tidigare skrivit i bland annat denna artikel, så finns det några oseriösa aktörer inom företagsvärderingsbranschen. Det är extremt tråkigt att läsa om, t.ex. i Dagens Industri den 28 augusti 2013 under rubriken "Bluffbolag hittar nya sätt att luras" eftersom det drabbar hela branschen. Som jag förstår det är det framförallt en aktör det handlar om, i vart fall finns det endast en aktör med på Svensk Varningslista vilket kan ses på följande fyra länkar: länk 1, länk 2, länk 3 och länk 4. Jag har själv ingen erfarenhet av Calculate Företagsvärdering och vet inte om det stämmer. Men jag blir glad att jag inte hittar andra aktörer när jag söker på varningslistorna respektive google.

Artikeln i Dagens Industri, som finns inklippt som bild nedan skriver även "Företagen utger sig för att kunna räkna ut ett bolags värde utifrån en matematisk formel." Ingen seriös företagsvärderare kan helt standardisera en värdering utifrån en formel. Jag håller med, det går inte och det krävs alltid handpåläggning i form av olika inputs och justeringar för att värdet skall bli rättvisande. Sen stämmer det nog att formeln som sådan alltid är samma... För det är ju formeln i en DCF modell!

I artikeln belyser journalisten även att värderingen som levereras kan vara helt uppåt väggarna. Detta stämmer säkert, jag vet inte för jag har själv inte mottagit någon värdering av dessa företag. Men företagsvärdering är heller ingen exakt vetenskap så det är svårt att argumentera för att den är felaktig utan att ha sett värderingsrapporterna. Värderingar kan skilja sig åt i båda riktningar eftersom det inte är någon exakt vetenskap. Även om ett företag kanske bara teoretiskt är värt 3 Mkr så kanske folk likväl antingen kan vara villiga att betala 6 Mkr eller kanske inget alls (läs mer här om skillnad värde och pris vid företagsvärdering).

Går det alltför snabbt för en företagsvärderare, är inte ordentligt tid nedlagd på värderingen! Dagens Industri skriver att "om man vill ha en riktig värdering är det kanske bättre att vända sig till ett stort etablerat företag där man får en trovärdig värdering, även om det blir dyrare". Håller absolut med i detta, frågan är dock vilka resurser man har till sitt förfogande...

Man kan t.ex. läsa i denna artikel varför det skiljer sig mellan olika företagsvärderingar. För mig verkar det finnas två trovärdiga aktörer inom lågprissegmentet, den ena ägs av UC och gör reklam på denna blogg. När det gäller större värderingar som artikeln nämner, så tänker nog skribenten på aktörer såsom t.ex. KPMG, PWC och liknande. Vad en företagsvärdering kostar kan man läsa mer om här.

Vad är dina erfarenheter? Kommentera gärna nedan.måndag 19 augusti 2013

Klarnas värdering – en historisk överblick

Klarna är en svensk framgångssaga som verkligen slagit igenom såväl finansiellt som på den internationella marknaden. Att medierna har valt att fokusera på dess fantastiska värdeutveckling är inte konstigt eftersom den varit helt enastående!

Klarna-sagan innehåller även många godbitar som medier gillar att skriva om, såsom t.ex. unga och framgångsrika handelsstudenter, välrenommerade ägare såsom t.ex. Niklas Zennström via Atomico samt att Klarna faktiskt har en betalningslösning som är både bättre (högre konverteringsgrad av kunder) och enklare.

En annan anledning är att informationen om företagets värde, till skillnad från många andra onoterade bolag, finns tillgänglig via årsredovisningar och pressreleaser från investmentbolagen Öresund och Creades, som äger sina aktier genom Anralk Holding.

Nu kan vi i dagarna läsa att den senaste transaktionen som har gjorts offentligt värderar Klarna till drygt 8 mdr. Det är inte illa pinkat för ett företag som startades 2005…


Värdeutveckling Klarna

Källa: Årsredovisningar, pressreleaser

Finansiell information

Värdet på Klarna säger inte så mycket om man inte kan relatera det till något. Är Klarna över eller undervärderat? En snabb titt på finansiell data visar att värdet på Klarna är högt, mycket högt. I vart fall indikerar värdet att investerare tror mycket positivt om Klarnas framtid, något som mycket väl kan stämma – men det är en bit kvar.

I tabellen nedan har jag antagit att nettoskulden är lika med noll samt utgått från Klarna Holding AB:s siffror.Om man utgår från att ovan siffror stämmer så är Klarnas värdering extremt hög P/E-tal på 340x. Svagheter i ovan presenterade data är bland annat att jag inte vet om siffrorna är för hela Klarna – finns t.ex. bolag utomlands som inte konsolideras (troligen inte)? Jag har heller inte tillgång till någon prognos för 2013, vilket investerare som köper Klarna-aktier till ovan värdering säkerligen har tillgång till. 

Därutöver så fokuserar Klarna endast idag på att bygga position och lönsamheten är sekundär vilket gör att multiplar på EBIT och årets resultat i dagsläget är tämligen ointressanta för en långsiktig investerare…

Det går att skriva en hel del om detta, med inlägget ville jag främst visa värdeutvecklingen på Klarna som är enastående. Om det blir en bra affär eller inte för de som köper aktier till en värdering på 8,2 mdr på 100% av Klarna till en EV/Sales multipel om 7x på föregående års intäkter, det får framtiden utröna!

onsdag 14 augusti 2013

Snart mer inom företagsvärdering och aktievärdering

Nu har sommaruppehållet varat lite väl länge, ber om ursäkt för detta och lovar att det snart kommer mer intressanta artiklar inom företagsvärdering och aktievärdering!

Intressant i sammanhanget, och i diskussioner jag varit inblandad i under sommaren så är det faktiskt ett flertal personer som inte direkt ser att aktievärdering och företagsvärdering är samma sak. På min blogg har jag valt att använda termen företagsvärdering, trots att det faktiskt är samma sak. Så håll utkik efter intressanta artiklar framöver - listan på önskeinlägg som jag skrivit ned är lång och som kommer att betas av i en jämn ström! Kommentera gärna era önskemål nedan inom temat (helst inte bolagsspecifika värderingar).

/Evert