fredag 28 juni 2013

Adeqvat Företagsvärdering förvärvas av UC

Den 26 juni 2013 hände något unikt inom företagsvärderings-Sverige. En av de allra största aktörerna Upplysningscentralen (UC) som ägs av de svenska storbankerna, förvärvade det lilla företaget Adeqvat Företagsvärdering AB.

Enligt UC:s pressrelease får UC genom förvärvet  tillgång till stor kompetens inom företagsvärdering och ett avancerat verktyg för bearbetning av finansiell data. Samtidigt anser UC att de kompletterar och stärker befintligt erbjudande till företagskunder inom sina olika målgrupper. 

"Tillsammans med UC:s kompetens inom affärs- och kreditinformation kan vi nu skapa attraktiva tjänster inom företagsvärdering säger UC:s koncernchef Anders Hugosson."

Att det sker något nu inom branschen är inte speciellt förvånande. Branschen karaktäriseras av hög konkurrens, många nyetableringar med prispress som följd. Samtidigt brottas branschen av oseriösa aktörer såsom t.ex. Calculate Företagsvärdering som har blivit uppsatt på Svensk Handels Varningslista, går även att läsa mer här.

Att UC står bakom Adeqvat gör att det hela blir än mer seriöst, och min bedömning är att övriga aktörer kommer att behöva se upp för UC:s framfart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar