torsdag 25 april 2013

Skillnaden mellan värde och pris vid en företagsvärdering

Jag har under senare tid, dels sett en hel del artiklar inom ämnet på nätet, dels även fått en hel del frågor kring detta av bekanta. Därför vill jag nu skriva min kortfattade förklaring till skillnden mellan värde och pris vid en företagsvärdering.

Vad man bör komma ihåg när det gäller företagsvärdering är att pris och värde är två helt olika saker. Värdet är en kvalificerad bedömning av ett företags värde – mellan kunniga oberoende parter som inte är tvingade till att köpa företaget. Avvikelser kan bero på, synergier, förhandlingsskicklighet, konkurrenssituation. Pris är resultatet av en förhandling mellan två parter.