söndag 30 december 2012

Vad finns det för olika sätt att räkna fram ett företags värde på?


Det finns en mängd olika ansatser till att värdera företag på. Det går även trender i värderingsmetodik. Under it-yran var det ”bara” försäljning som gällde eller antalet konsulter som värderingen byggde på. Idag är det mer vad som blir kvar på sista raden som är relevant (oftast). Fokus är på fundamental värderingsmetodik, men vissa bolags värdering bygger mer på spekulation, förhoppningar och bubblor.

Den mest förekommande metoden är en så kallad kassaflödesvärdering (DCF-värdering). Bygger på riskjusterade framtida kassaflöden.

En annan metod som används är genom att titta på andra affärer som är gjorda inom sin bransch (transaktionsvärdering). Alltså att applicera multiplar som använts vid en liknande transaktion på det egna bolagets karaktäristiska. T.ex. i förhållande till omsättning, rörelseresultat eller årets resultat (även i förhållande till t.ex. anläggningstillgångar osv.).

En annan mycket förekommande värderingsmetod är att jämföra mot noterade bolag (nyckeltalsvärdering) och justera med en storlekspremie gentemot bolaget man vill värdera.
Det finns olika varianter av de ovan nämnda, som heter olika ”fräckt” såsom t.ex. avkastningsvärdering, tillgångsvärdering, substansvärdering osv.

En sida som listar olika sätt att värdera företag på är foretagsvardering.org som pedagogiskt går igenom olika värderingsmetodiker med välarbetade guider (väl värt en titt).

Jag läste förresten om ovan tjänst (att värdera företag online) genom detta blogginlägg om att värdera företag.

onsdag 14 november 2012

Varför behövs en företagsvärdering?


En företagsvärdering kan behövas till ett flertal ändamål. Det kan t.ex. röra sig om en företagsförsäljning, strategibeslut, tvist, budsituation, skiljsmässa (bodelning), inför bokslutsrapport eller liknande.

söndag 15 juli 2012

Vad är en företagsvärdering?


En företagsvärdering är ett indikativt värde på ett företag framräknat genom olika antaganden om ett företags framtid. Den mest vedertagna värderingsmodellen som används är en s.k. kassaflödesvärdering (även kallad DCF värdering) som med hjälp av ett företags framtida prognostiserade och diskonterade kassaflöden resulterar i ett värde idag. Kan låta komplext, men är egentligen tämligen enkelt. Osäkra framtida kassaflöden (pengar) diskonteras med ett avkastningskrav på pengar (WACC).

Skillnaden mellan pris och värde är att priset är det som någon faktiskt är villig att betala och värde är det som man betalat för. 

Vad kostar en företagsvärdering?


En företagsvärdering kostar allt mellan ingenting och flera miljoner kronor. Vad beror denna skillnaden på? Skillnaden ligger framförallt i storleken på bolaget som skall värderas. En företagsvärdering på ett litet företag med omsättning under 10 mkr brukar normalt sätt kosta mellan 5.000 och 50.000 kr. Ett börsnoterat bolag som inför en budsituation, uppköpserbjudande eller samgående erhåller en företagsvärdering (kallat fairness opinion) kan absolut kosta upp emot 10 mkr. När kostar företagsvärderingen ingenting? Det finns tyvärr inga gratisluncher, men inför upphandlingen av en finansiell rådgivare (t.ex. corporate finance rådgivare eller företagsmäklare) kan man och bör man i dessa ”säljpitchar” erhålla ett värdeintervall på deras bästa gissning av företagsvärdet.