tisdag 18 juni 2013

Utförsäljning av Stockholms landstings vårdcentraler ifrågasätts

Vrakpriser och brottsutredningar. Moderaterna backar efter kritiken i spåren av försäljningar av vård- och skolverksamhet i framför allt Stockholmsregionen, skriver Svenska Dagbladet.

Vad som menas är en närmre granskning av försäljningen som landstinget gjorde av Serafen, SvD skriver:

Vårdcentralen Serafen i huvudstaden såldes 2007 till läkarna som i sin tur sålde verksamheten vidare till riskkapitalister till mångdubbelt högre pris - en affär som blev föremål för en brottsutredning. Dessutom har flera hemtjänster och förskolor knoppats av till privata bolag, till priser som kraftigt har ifrågasatts som på tok för billiga.

Låt oss backa bandet. Jag vet inte hur landstingets försäljningsprocess gick till, men jag kan gissa att de inte la ned alltför mycket jobb på att hitta några andra köpare än just personalen. Detta gjorde säkerligen att priset blev på tok för lågt. Men det är svårt att veta exakt!

Med facit i hand listar jag här några faktorer som de borde ha tagit hänsyn till vid sin försäljning:

  1. De borde givetvis gjort en företagsvärdering innan, kostar inte många tusenlappar (4.295 kr av denna aktör).
  2. De borde ha försökt hitta fler möjliga köpare innan de sålde verksamheten (det finns massor av potentiella budgivare inom sjukvård (Aleris, Carema, Praktikertjänst mfl).
  3. De borde ha skrivit ett avtal som tagit hänsyn till en framtida försäljningsvinst (så att de hade fått del av en eventuell uppsida).
Det finns säkerligen fler saker de borde ha gjort än ovan nämnda. Men några av ovan punkter är ganska så starka argument.

Jag är av den politiska åsikten att landstinget inte ska äga alla vårdcentraler (varför är de den bästa ägaren?) och alltså borde sälja ut så som de har gjort. Men för att inte hamna i en politisk diskussion så vill jag även diskutera utifrån att priset kanske var rätt (även om det inte var så i detta fall)?

Om man tittar på nedan diagram, som är för Läkarmottagningen Riddarfjärden AB, som är moderbolag till Serafen Företag Kommanditbolag samt Läkarmottagningen Riddarfjärden Kommanditbolag. Så kan man se att förvärvspriset troligen baserades på utfall 2004-2006.


Vad som sen skedde är (är min gissning och bedömning) att läkarna nu plötsligt hade incitament till att vinstmaximera, ta emot fler besök/patienter, skära i onödiga kostnader osv. Detta höjde givetvis vinsten avsevärt från mycket låga nivåer till höga nivåer. Om de t.ex. hade samlade vinster på cirka 3 Mkr för åren 2004-2006, så var det detta pris som de anställda fick betala (alltså implicit 3 ggr årsvinsten). Därefter höjdes årsvinsten betydligt till cirka 21 Mkr för 2010-2012 (ackumulerat). Förutom att vinsterna har ökat är min bedömning att det även skedde en prisstegring för dessa verksamhetstyper under samma period (något landstinget inte kan ha vetat om då), från kanske 3 ggr årsvinsten till i alla fall 5-8 ggr. Därav prisskillnaden från 3 Mkr och uppåt!

Det finns några ifs and buts ovan. Jag är inte säker på att det är ovan siffror som är Serafen, men oavsett är min bedömning att det är såhär det också har gått till. Landstinget som ägare kunde inte själva skrapa fram vinsterna. Att värdet stiger på företaget när de nya ägarna (läkarna) tar över är i detta fall naturligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar