torsdag 3 januari 2013

Vad krävs för att kunna genomföra en företagsvärdering?


För att kunna genomföra en företagsvärdering behöver man tillgång till finansiella rapporter såsom t.ex. årsredovisning, bokslutsrapporter, delårsrapporter och företagets ledning. Vad man framförallt vill göra är att bedöma företagets framtid eftersom det är där företagets värde finns. Genom att analysera historiken kan man dra slutsatser om företagets framtid, vart det är på väg och vad som krävs för att det skall fortsätta att utvecklas positivt. Historiken bekräftar rimligheten i framtida prognoser, rörelsekapitalbehovet, investeringsbehovet och styr värderingen.