söndag 15 juli 2012

Vad är en företagsvärdering?


En företagsvärdering är ett indikativt värde på ett företag framräknat genom olika antaganden om ett företags framtid. Den mest vedertagna värderingsmodellen som används är en s.k. kassaflödesvärdering (även kallad DCF värdering) som med hjälp av ett företags framtida prognostiserade och diskonterade kassaflöden resulterar i ett värde idag. Kan låta komplext, men är egentligen tämligen enkelt. Osäkra framtida kassaflöden (pengar) diskonteras med ett avkastningskrav på pengar (WACC).

Skillnaden mellan pris och värde är att priset är det som någon faktiskt är villig att betala och värde är det som man betalat för. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar